ترتیب دهندگان این مهمانی امیدوارند برنامه نوشیدن ادرار گاو را در مناطق دیگر هند هم برگزار کنند.

"اوم پراکاش" یکی از مهمانان برنامه دیروز به رویترز گفته است:" 21 سال است که ما ادرار گاو می‌نوشیم. ما همچنین در مدفوع گاو حمام می‌کنیم و در طی این مدت هرگز به مصرف داروی انگلیسی احساس نیاز نکرده‌ایم."

بسیاری از هندوها گاو را حیوانی مقدسی دانسته و برخی از آنها معتقدند که نوشیدن ادرار گاو خواص دارویی دارد.

"چاکراپانی ماهاراج"، رئیس "اتحادیه هندوهای کل هند" در حالی که قاشقی پر از ادرار گاو را در نزدیکی صورت یک کاریکاتور ویروس کرونا گرفته بود، برای عکاس‌ها ژست می‌گرفت.

رهبران حزب ملی‌گرا "بهاراتیا جاناتا" هند ( حزب متبوع "نارندرا مودی"، نخست وزیر هند) نیز از استفاده از ادرار گاو به عنوان یک دارو و درمانی برای سرطان حمایت کرده‌اند. یکی از رهبران ایالت "آسام" وقع در شمال شرق هند اوایل ماه جاری میلادی به قانون‌گذاران گفته بود که ادرار و مدفوع گاو می‌تواند برای درمان ویروس کرونا مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از هندوها معتقدند ادرارگاو خواص دارویی دارد و در جلوگیری از ابتلا به بیماری ها از جمله سرطان موثر است.

دولت هند طی هفته‌های گذشته ترتیبات سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به این کشور به مورد اجرا گذاشته اما این اقدامات مانع ورود ویروس نشده و کرونا به هند هم رسیده است. بسیاری از ناظران معتقدند با توجه به ضعف مفرط هند در نظام بهداشتی شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور می‌تواند به یک فاجعه تمام عیار انسانی منجر شود.

 

نوشیدن ادرار گاو؛ راهکار برخی از هندوها برای جلوگیری از ابتلا به کرونا

نوشیدن ادرار گاو؛ راهکار برخی از هندوها برای جلوگیری از ابتلا به کرونا

نوشیدن ادرار گاو؛ راهکار برخی از هندوها برای جلوگیری از ابتلا به کرونا

نوشیدن ادرار گاو؛ راهکار برخی از هندوها برای جلوگیری از ابتلا به کرونا

نوشیدن ادرار گاو؛ راهکار برخی از هندوها برای جلوگیری از ابتلا به کرونا

نوشیدن ادرار گاو؛ راهکار برخی از هندوها برای جلوگیری از ابتلا به کرونا

نوشیدن ادرار گاو؛ راهکار برخی از هندوها برای جلوگیری از ابتلا به کرونا