این کشتی متعلق به شاهزاده ترکی بن محمد بن فهد آل سعود و بیش از 65 میلیون پوند ارزش دارد.

این کشتی 70 متری 1415 تن وزن و دارای 11 کابین و استادیوم VIP، جکوزی، سینما و امکانات پیشرفته است.

در این حادثه به کسی آسیب وارد نشده است.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)