وقتی می گفتند دعوا نمک زندگی زن و شوهر است مطمئنا منظور چنین دعوایی نبوده ، دعوایی به این شدت آن هم به دلیل آماده نبودن غذا که به زخمی شدن جدی خانم خانه ختم شود .

کتک کاری خونین زن و شوهر سر غذا پختن! +عکس

زن بینوا با دست و سر زخمی می گوید شوهرم مرا به شدت کتک زد چرا که نتوانسته بودم برایش غذا آماده کنم. زن 50 ساله اهل "کورای" در کنیا به دلیل ضرب و شتم شدید توسط همسرش در بیمارستان بستری است و تحت مراقبت قرار گرفته ، دست بریده شده با زخمی عمیق و سر مصدوم از آثار درگیری او با شوهرش است.

این زن می گوید:به مراسم تدفین یکی از اقوام رفته بودم و بلافاصله بعد از پایان مراسم به خانه بازگشتم تا غذایی آماده کنم ولی همسرم قبل از من به خانه رسیده بود و با دیدن آماده نبودن غذا به شدت عصبانی بود ، به محض ورود به سمت آشپزخانه رفتم تا فورا غذایی آماده کنم اما او اجازه نداد و به من حمله ور شد.دست راستم را با چاقو برید تا به گفته ی خودش فراموش نکنم که باید همیشه غذا سرموقع آماده باشد و بعد مرا به شدت کتک زد که آثار آن روی سر و دستانم پیداست.