عصر روز ۲۵ اسفند ماموران پلیس تهران در جریان پیدا شدن اسکلت‌های یک انسان در منطقه وردآورد قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند به محل اعزام شدند.

ماموران در بررسی‌های ابتدایی با اسکلت‌های یک انسان که دست راستش در کنار جسد نبود روبرو شدند و تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه با دستور بازپرس پای در صحنه جرم گذاشتند.

کارشناسان پزشکی قانونی در گام نخست پی بردند که جسد برای یک پسر ۲۵ ساله است که همه دندان هایش نیز لمینت است و عامل جنایت برای پنهان ماندن سرنخ‌های پلیسی اقدام به آتش زدن جسد پسر جوان کرده اند که در مرحله بعدی مشخص شد ۳ ماه از مرگ این جوان می‌گذرد.

کارآگاهان در تحقیقات بیشتر با تکه‌های سوخته شده پتو در کنار جسد روبرو شدند و مشخص شد جسد لای یک پتو پیچیده شد و سپس به آتش کشیده شده است.

تحقیقات پلیسی برای شناسایی هویت جسد و عامل جنایت در دستور کار ماموران اداره ۱۰ پلیس اگاهی تهران قرار گرفته است.

 

تصویر وحشتناک از اسکلت پسر تهرانی با دندان‌های تمام لمینت (16+)