دیلی‌میل در خبری اعلام کرد، یک فروشگاه در استان ناگاتا واقع در جزیره هونشو ژاپن، دستمال توالت‌های عرضه‌شده خود را از دست سارقان با طلسم احاطه کرده است.
کارمندان این فروشگاه تصاویری را در صفحات شخصی خود منتشر کردند که نشان می‌دهد اخیراً بخش نگهداری دستمال توالت این فروشگاه را با طلسم احاطه کرده‌اند زیرا در یک روز ۲۰ هزار رول از آن به سرقت رفته بود.
به گفته این کارمندان، سارقان به جای مراجعه به بخش فروش این فروشگاه ترجیح دادند به انبار اختصاص‌یافته برای دستشویی‌های این فروشگاه حمله و آن را غارت کنند.

 

ژاپنی‌ها دستمال توالت را طلسم کردند