در تازه‌ترین اقدام، تبدیل چهره بازیکنان مرد مطرح دنیا به چهره خانم ها، مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این برنامه به دنبال این است که اگر این بازیکنان مطرح زن بودند، چه شکلی می‌شدند.