یکی از انواع این گدایی‌های مدرن این گونه است که برخی از متکدیان به دستگاه‌های عابربانک روی می‌آورند و دست به دامان مردمی می‌شوند که به هنگام استفاده از دستگاه عابربانک و خودپرداز، دلشان به رحم بیاید و همان جا در دم، پول را کارت به کارت کنند. این گدایان پیشرفته شماره کارت خود را در برگه‌ای که روی دستگاه می‌چسبانند، می‌نویسند و عجز و ناله خود را نیز در همان نامه به نمایش می‌گذارند. خبرنگاری بیان کرده که با پیگیری یکی از شماره حساب‌هایی که روی عابربانکی دیده متوجه شده است که ماهیانه از همین طریق ۱۰ میلیون تومان به این کارت واریز می‌شود!

درآمد ۱۰ میلیونی با نوشته‌ای روی عابر بانک+عکس