در ادامه تصویری از علی پروین ترک موتور ریاضتی را مشاهده می‌کنید.

(عکس) سلطان پرسپولیسی‌ها پشت ترک موتور