به تازگی مجموعه تصاویری از اتفاقات عجیب در وسایل حمل و نقل عمومی منتشر شده که توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است.

در این مجموعه، تصاویر مختلفی از اتفاقات عجیب و گا‌ها خنده‌دار که ممکن است در مترو، اتوبوس و دیگر سرویس‌های حمل و نقل عمومی دیده شوند، وجود دارد. در ادامه می‌توانید این تصاویر عجیب را مشاهده کنید:

 

مسافران عجیب مترو

مسافران عجیب مترو

مسافران عجیب مترو

مسافران عجیب مترو

مسافران عجیب مترو

عجیب‌ترین تصاویر داخل مترو

عجیب‌ترین تصاویر داخل مترو

عجیب‌ترین تصاویر داخل مترو

عجیب‌ترین تصاویر داخل مترو

عجیب‌ترین تصاویر داخل مترو

تصاویر عجیب ثبت شده از مسافران

تصاویر عجیب ثبت شده از مسافران

تصاویر عجیب ثبت شده از مسافران

تصاویر عجیب ثبت شده از مسافران

تصاویر عجیب ثبت شده از مسافران

تصاویر عجیب ثبت شده از مسافران

مسافران عجیب مترو

مسافران عجیب مترو