امیرفضلی در این تصویر نوشته، گفته بود: "از دوستان و همکاران عزیزی که حوصله پیج منو ندارند می‌توانند، به‌راحتی آنفالو کنند

(سپاسگذارم)

من نه ناراحت می‌شوم نه می‌گم چرا

لطفا راحت باشید. "

سوتی ارژنگ امیرفضلی یک غلط املایی بارز بود که سپاسگزارم را با (ذ) نوشته بود. او بعد از این اشتباه، واکنش تعدادی از کاربران را به غلط املایی خود منتشر کرد. در ادامه تصویر ارسالی ارژنگ امیرفضلی و واکنش کاربران را مشاهده می‌کنید: