مارال فرجاد تصویر زیر را در کنار پدرش در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت:

"زندگی داره به مسیر خودش ادامه میده وما فقط به عنوان مستاجران این دنیا بهتره سعی کنیم از این مسیر لذت ببریم و زمانی که برمی گردیم یک نیم نگاهی به پشت سرمون میندازیم از خودمون راضی باشیم.

عکس مربوط به تیاتر «آن شب که تورو زندانی بود» به کارگردانی مجید جعفری با بازی جلیل فرجاد، فریماه فرجامی، ابوالفضل پور عرب، اکرم محمدی، بهرام ابراهیمی، کریم اکبری مبارکه؛ که بعد حدود  ۹ماه تمرین سال  ۷۲در سالن اصلی تیاتر شهر به مدت سه ماه اجرا شد و من و مونا تو این تیاتر بازی میکردیم و علاقه ما به تیاتر تو اون یکسال شکل گرفت."

تصویر منتشر شده از مارال فرجاد در کنار پدرش