رستوران رفتن بابک جهانبخش‌ و‌ همسرش در کرونا + عکس