اولین سفر خارجی آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور در شهریور ماه سال ۱۳۶۳ صورت گرفت. ایشان در این سفر با حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه دیدار و گفتگو کردند.

 

(عکس) اولین سفر خارجی آیت الله خامنه ای