متن و تصویر منتشر شده توسط احسان خواجه امیری را مشاهده می‌کنید: "کلاس اولی من... همه بچه‌ها را به خدا می‌سپارم."

 

خواجه امیری