همچنین هنگام قرائت بیانیه‌ای توسط ترامپ درباره انتقال سفارت صربستان از تل‌آویو به قدس اشغالی، الکساندر ووجیچ با شنیدن این مطلب غافلگیر شده و به برگه‌های در دستش نگاه می‌کند!