محمود علی‌گو رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  درباره فیلم منتشر شده در فضای مجازی که پدری به فرزند خود مصرف مواد مخدر را آموزش می‌دهد، اظهار کرد: در ابتدا باید بررسی کنیم تا ببینیم که این کودک در کدام یک از شهرهاست و به پلیس فتا اطلاع دهیم.

 

توضیحات بهزیستی درباره انتشار فیلم مصرف مواد مخدر یک کودک در فضای مجازی