بازیگر پایتخت با خالکوبی و گریم عجیب در «لبه خط» +عکس