پوشش سنتی بازیگران یک فیلم ایرانی در جشنواره ونیز +عکس