عکس زیر خاکی از عزت الله انتظامی و علی نصیریان قبل از انقلاب