به گزارش اکونا پرس،

فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت: 

امروز دیگه یکی بود یکی نبود فقط مال قصه ها نیست ! 

کی گفته اگه ماسک بزنیم اونم دو تا رو هم نمیگیریممم ؟

ویروس محترم ، انتخابشو از قبل کرده و منتظره پاتو از خونه بذاری بیرون ، حتی با رعایت کامل همه چی ..

پیشنهادم اینه #نریم_بیرون

حداقل یه مدت .. من هنوز نمیدونم چی گرفتم ، آنفولانزا ..کرونا ..ولی خیلی بد دردیه ! منم کم طاقت .. ولی مجبورم بخاطر گندم مقاومت کنم ، وقتی مادر یا پدر شدی حق نداری بمیری. !!!!!

 با همه این امیدها و آرزوها ،داداشا .. آبجیا .. اگه ، یه وقت .. دیگه نبودیم و ندیدین، حلال کنین

براتون جهانی بهتر آرزومندم 

#ویروس#کرونا#آنفولانزا_و_سرماخوردگی #ماسک#از _خانه_بیرون_نرویم

#فقیهه_سلطانی

الهی من به فدای دل مهربون همتون بشم

نمیدونم اینهمه مهربانی رو با چه کلمه ای جبران کنم .. فقط میگم دوستتون دارم رفقا 

فقیهه سلطانی