شهرام عبدلی، بازیگر سینما و تلویزیون نیز تصویری از خود را در کنار سایر هنرمندان به اشتراک گذاشت.

"درکنار رفقای قدیمی پویا امینی رفیق عزیز و فقیهه سلطانی عزیز و علیرضا جوادپور مهربان و همسر محترمشون خانم روناک رضایی"

فعالیت هنرمندان در فضای مجازی