حیوانات نیز مانند انسان دارای شعور و عاطفه هستند. اگر با دقت به دنیای حیوانات بنگریم می‌توانیم چیز‌های زیادی را از آن بیاموزیم. از مهر و محبت یک حیوان به حیوانی غیرهمنوع گرفته تا فداکاری برای نجات فرزندان خود در هنگام مواجهه با خطر!

اما تصاویری که به تازگی منتشر شده و تبدیل به تصاویری داغ شده است تلاش یک میمون نر برای نجات جفتش را به تصویر می‌کشد. در این تصاویر در حالی که میمون ماده روی زمین افتاده میمون نر با انجام CPR (عملیات احیا) تلاش می‌کند تا با تنفس مصنوعی جفتش را نجات دهد. این تصاویر توسط عکاسی با نام «ویلیام استیل» تهیه شده است. او این تصاویر را در منطقه حفاظت شده «گابورن گِیم» واقع در بوتسوانا تهیه شده است.

واکنش عجیب میمون نر با دیدن سقوط میمون ماده از درخت!

این عکاس ۲۸ ساله در این باره گفت: «من فقط می‌توانم بگویم که صحنه‌ای دراماتیک بود. در حالی که میمون ماده از روی درخت افتاده بود و دست و پایش را مانند یک مرده دراز کرده بود میمون نر تلاش می‌کرد جان آن را نجات دهد.»

ویلیام با اشاره به اینکه در ابتدا با دیدن این صحنه نمی‌دانست چه اتفاقی رخ داده است افزود: «در ابتدا نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است. بلافاصله دوربینم را آماده کردم. ناگهان یک میمون از بالای درخت به پایین پرید و شروع به انجام عملیات نجات کرد.»

آقای استیل که خود در بوتسوانا زندگی و کار می‌کند در پایان گفت: «فکر می‌کنم این نهایت تلاش این میمون نر برای نجات جفتش بود.»

واکنش عجیب میمون نر با دیدن سقوط میمون ماده از درخت!