ارائه غذا به مشتریان در درب ورودی رستوران

ارائه غذا به مشتریان در درب ورودی رستوران
ارائه غذا به مشتریان در درب ورودی رستوران
آماده کردن غذا برای سفارشات  بیرون بر
ثبت سفارش از پشت درب ورودی رستوران
عدم پذیرش مشتریان در رستوران بعد از ساعت 18
تشویق مشتریان برای عدم مراجعه حضوری با ارائه 10 درصد تخفیف در سفارش
رعایت فاصله اجتماعی توسط مشتریان
استفاده از دستگاه برای ثبت سفارش غذا  و پرداخت غیرنقدی
بسته بندی غذاهای سفارشی جهت تحویل به مشتریان
ارسال غذای سفارشی  از طریق پیک
ارائه غذا به مشتریان در درب ورودی رستوران
عدم پذیرش مشتریان در رستوران بعد از ساعت 18
ارائه غذا فقط به صورت بیرون بر در رستوران ها
ارائه غذا فقط به صورت بیرون بر