در سال 2018 و بعد از سخنرانی ملکه الیزابت شایعه شد که این پیانوی طلایی برای صدام حسین بوده و در حمله سال 2003 این پیانوی طلایی که در واقع اموال مردم عراق بوده است، به چپاول رفته و سر از کاخ ملکه انگلستان درآورده است، اما کاخ انگلستان این شایعات را رد کرد و آن را متعلق به خانواده سلطنتی انگلیس برشمرد.