امیرغفارمنش، بازیگر سینماو تلویزیون در جلسه تمرینی امروز آبی پوشان شرکت کرد وبا پرویز مظلومی دیدار کرد.

 

حضور امیرغفارمنش در تمرین استقلال