امپراتوری اینکا (۱۴۳۸ - ۱۵۳۳) یک امپراتوری از مردم بومی (سرخ‌پوست) در آمریکای جنوبی بود.

جسد یخ‌زده و البته سالم یک دختر ۵۰۰ ساله!