مریم امیرجلالی نوشت :دوستانی که براحتی بدیگران توهین میکنید یه سری هم ازقشر ضعیف جامعه که نه استاد تعلیم وتربییتن و نه خودشیفته اینجوری محبت وعلاقشون نشون میدن. نانوائی خیابان دولت که متاسفانه اسمشو نمیدونم.