بهاره رهنما و شهرزاد کمالزاده در تولد بازیگر مشهور + عکس