این کودک 9 ساله در سالهای اول زندگی خود ، بیماری وحشتناک - سرطان خون را شکست داد. وی چندین دوره شیمی درمانی را پشت سر گذاشت تا سرانجام او بهبود یافت.

 

پوتین آرزوی یک کودک را برآورده کرد

پوتین آرزوی یک کودک را برآورده کرد