دختری که سال‌ها در انتظار آزادی پدرش بود و یک روز پیش از آن در خصوص دیدار او ابراز خوشحالی کرده بود با تصمیم غیراخلاقی و غیرانسانی نظامیان صهیونیست مواجه شد زیرا او حق نداشت مقابل درب زندان به دیدار پدرش برود.

اسیر «مالک ناجح بکیرات» از اهالی شهرک «صور باهر» که ۱۹ سال قبل و تنها چند ماه پس از ازدواجش به دست نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۰۱ در شهر بیت لحم و هنگام عبور از ایست و بازرسی نظامی اسیر شده بود، اکنون در ۴۱ سالگی و با جسمی رنجور و بیمار آرزوی در آغوش کشیدن تنها فرزندش «لینا» را برای نخستین بار داشت.

لحظات دیدار این اسیر فلسطینی با خانواده اش و همسری که طی این سال ها رنج و غم فراق و ظلم صهیونیست ها تحمل کرده بود بسیار غم انگیز بوده است و خبرنگاران تصاویری از آن را ثبت و در تاریخ مبارزه مردم فلسطین در برابر تجاوز و اشغالگری صهیونیست‌ها منتشر کردند.

نخستین دیدار دختر فلسطینی با پدرش پس از 19 سال اسارت + تصاویر

نخستین دیدار دختر فلسطینی با پدرش پس از 19 سال اسارت + تصاویر

نخستین دیدار دختر فلسطینی با پدرش پس از 19 سال اسارت + تصاویر

نخستین دیدار دختر فلسطینی با پدرش پس از 19 سال اسارت + تصاویر