بیرانوند تصویری از زمان نوجوانی خود منتشر کرد و نوشت:" روزگار حافظه خوبی دارد، هرگز فراموش نمی‌کند. "

یادی از نوجوانی در صفحه دروازه بان تیم ملی