«ژیان توسون» شهروند اهل ترکیه که متولد دیاربکر از استانهای کردنشین این کشور است.

a7xHeDStBsA9