به گزارش اکونا پرس،

وی گفت: با توجه به جمعیت پذیری بالای پرند، تلاش شده است تا تمامی خدمات روبنایی و زیربنایی این شهر جدید برای متقاضیان مسکن در کنار احداث مسکن تامین شود تا شهروندان در محیط شهری ایمن در این شهر اسکان داده شوند و خدمت به مردم سرلوحه کار ما در شرکت عمران می باشد.

صیادی در خصوص پرداخت هزینه انشعاب آب این پروژه که امروز توسط یکی از مالکان همین پروژه در سامانه تلفنی ۱۱۱ سوال شد، افزود: تمام هزینه انشعاب آب تا قبل از تحویل پروژه به عهده پیمانکار می باشد.