• پیرو انتشار برخی شایعات کذب طرح شده پیرامون یک انتصاب فامیلی؛

    سازمان تأمین‌اجتماعی پیرو انتشار برخی شایعات کذب طرح شده پیرامون یک انتصاب فامیلی اطلاعیه‌ای صادر کرد.