• توکلی خبر داد:

    مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه خبر داد.