به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در این جلسه با اشاره به راهبردها و روش‌های مختلف ارائه خدمات درمانی در سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش درمان مستقیم و همچنین در خرید راهبردی خدمات از بخش‌های طرف قرارداد، افزود: خدمات رایگان سلامت از مبانی ایجاد عدالت اجتماعی است. ما در مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی قائل به توسعه خدمات رایگان در همه بخش‌ها هستیم و البته در این توسعه کمی و کیفی خدمات باید الزامات مدیریتی و نظارتی آن را فراهم کنیم. رویکرد درمان رایگان در بخش درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی، راهبرد موفق و الگویی است که در نظام سلامت مورد توجه است. راهبرد دولت سیزدهم هم این است که هزینه درمان را به‌ویژه در سطح درمان بستری تا حد امکان به صفر نزدیک کند. اگر در مدیریت بخش درمان مشکلی وجود دارد و مثلاً تقاضای القایی و هزینه خدمات بدون توجیه به نظام سلامت تحمیل می‌شود، مدیریت این مشکلات بر عهده مدیران نظام سلامت است و نباید این مشکلات موجب ایجاد محدودیت و مشکل برای مردم و بیماران شود.

براساس این گزارش، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با سپاس از کادر زحمتکش بخش درمان و همه عزیزانی که تا پای جان در کنار مردم و حافظ سلامت و جان مردم هستند، افزود: کار درمان، کار سختی است که مشقت فراوان دارد و فرصت حضور و خدمت در این حوزه، فرصت بسیار ارزشمندی است که فی‌نفسه ارزشمند و مقدس است و با هیچ شغل دیگری قابل قیاس نیست و لذتی که در این خدمت هم برای ارائه‌دهنده خدمت و هم برای بیمار وجود دارد، بسیار قابل توجه است.
وی افزود: بخش درمان، یک بخش مهم و تأثیرگذار در سازمان تأمین‌اجتماعی است و اولویت همه اقدامات در این بخش، ارائه خدمت بهتر و مطلوب‌تر به مردم است و همه روش‌ها و تغییرات مدیریتی و سیاستگزاری‌ها در این بخش باید معطوف به هدف ارائه خدمت بهتر به مردم باشد و نباید اجازه دهیم مردم و مخاطبان در این بخش، در معرض تبعات چالش‌های موجود در این حوزه قرار بگیرند.