به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد غریوی» اظهار کرد: در راستای اجرایی‌کردن ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی با هدف صیانت از نیروی کار، جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق کارگران شاغل در این شرکت‌ها و همچنین اجرای صحیح قانون کار و مقررات تبعی، پویایی و شفاف‌سازی، جلوگیری از برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت و انطباق با قوانین و مقررات جاری؛ دستورالعمل جدید تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی، تدوین و جایگزین دستورالعمل پیشین شد.
وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات تکنولوژی و امکان دسترسی به بسترهای مجازی، نظارت حداکثری و سیستمی به‌منظور حفظ حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی و ایجاد رویه‌های قانون‌مند منطبق با قانون کار و مقررات تبعی، دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی ارائه‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی پس از اخذ نظرات ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، کانون و انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌مهندسی و سایر صاحب‌نظران بازنگری شد.
غریوی تأکید کرد: دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی برای اجرا به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و سایر ذی‌نفعان ابلاغ شد.