به گزارش اکونا پرس،

مصاحبه ای با دکتر لک سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی به شرح زیر صورت گرفته است:

تفاوت نظام آموزش دانشگاه علمی کاربردی با بقیه دانشگاه ها در چیست؟

همینطور که از اسم نظام آموزش علمی کاربردی برمی‌آید ما اکثر دروسی که داریم مبتدی بر نیاز بازار کار است و بر اساس نیاز بازار کار رشته های ما تدوین میشود و در تدوین این رشته ها هم از بازار استفاده میکنیم در برنامه درسی و ثانیاً آموزش های ما باید حتماً به صورت عملی انجام شود. لذا اکثر آموزش های علمی کاربردی در شرکت ها، کارگاه ها و در جاهایی که پتانسیل عملی و کارگاهی داشته باشند ایجاد می شود و نهایتاً چون این آموزش ها مبتنی بر شغل تعیین می شوند شانس افرادی که این آموزش ها را میبینند که منجر به شغل شود بیشتر است. ولی در نظام های آموزشی دیگر اینطور نیست و آن نیازسنجی اولیه که عرض کردم و اساس نظام آموزش عالی علمی کاربردی بر این مبناست وجود ندارد این تفاوت اصلیش هست.

دانشگاه جامع بعد از آموزش چه برنامه ای برای دانش‌آموختگان دارد؟ بیشتر حول رصد دانش‌آموختگان است یا کاریابی؟

اخیراً به ویژه یکسال اخیری که دانشگاه یک برنامه جدیدی را دارد دنبال میکند این است که رشته هایی را که ایجاد میکند با شرط تضمین شغل باشد یعنی افرادی که تحصیل میکنند شغلشان تضمین شده باشد و شرکت یا کارگاه آنها را مشغول به کار میکند حالا چه به صورت مستقیم چه بدو ورود دانشجو چه بعد از آن و چه به صورت غیر مستقیم که معرفی میکند به جاهای دیگر برای شغل. این سیاست جدیدی است که دانشگاه آن را دنبال میکند و هر سال رشته های تضمین شغل و تعداد را زیاد تر میکند. در برنامه ما هست که این چندین مرکزی که ما داریم اینها همه مراکز کاریابی را داشته باشند در سطح کشور ۳۳ مراکز علمی ما مراکز کاریابی دارند که این مراکز کاریابی به نوعی چرخه تأمین شغل را دنبال میکند یعنی از اول نیازسنجی آن مرکز کاریابی را انجام میدهد بر اساس آن نیازسنجی برنامه درسی تدوین میشود و دانشجو گرفته میشود و دانشجو بر اساس آن مرکز کاریابی که نیازسنجی کرده وارد بازار کار بشود. این چرخه تامین یک شغل که با مراکز کاریابی دنبال میکنیم و هر سال رو به رشد است میتوانیم این بحث شغل را بهتر دنبال کنیم.

چه برنامه ای برای تولید محتوای آموزش مهارتی دارید؟

ما اعتقادی که در برنامه درسی داریم این است که اولاً این برنامه های قدیمی که وجود دارند حتماً بازنگری بشوند. یعنی بعضی از برنامه ها هست که دیگر از دور خارج شده و باید یک بازنگری مجدد روی انها بشود و نکته دوم این است که ما بیایم مشاغل جدید را شناسایی کنیم و برای مشاغل جدید برنامه درسی جدید تدوین کنیم و بر اساس آن نیازسنجی که عرض شد بتوانیم این برنامه ها را آموزش بدهیم. نکته دیگری که وجود دارد بحث تک‌پودمان های تخصصی و مهارتی است که افرادی که میخواهند به یک مهارت خاص برسند ما میتوانیم آنها را تحت عنوان تک پودمان های تخصصی مثلاً در سه چهار درس با حداکثر ۴۰۰ساعت بتوانند به یک مهارت خاص برسند که این ها را ما داریم دنبال میکنیم و الان حدود ۱۵۰۰ تک پودمان مهارتی تدوین کردیم از استان ها میاد بر اساس نیازسنجی هایی که انجام میشود در استان دنبال میکنیم. نظام آموزش هایمان هم به صورت رسمی است که منجر به مدرک آموش عالی کاردانی و کارشناسی میشود، هم به صورت غیر رسمی است که به صورت تک پودمان های مهارتی هست.

آینده دانشگاه جامع کاربردی که دانشگاه تراز انقلاب اسلامی است چطور میبینید؟

این دانشگاه همانطور که شما مستحضرید دانشگاه مولود انقلاب است بعد از انقلاب ایجاد شده و افتخار میکنیم به این و برای یک سیاست خاصی که بحث همان کمبود تکنسین و تکنولوژیست است انشالله ما بتوانیم با کیفی سازی خوب در جهت همان سیاست ها انشالله دنبال کنیم و با برنامه های خوبی که یکی دوسال اخیر در حال رخ دادن است در بحث تضمین شغل عرض کردم در بحث مراکز کاریابی، در بحثی که این چرخه شغل را به نوعی بتوانیم بهتر به هم وصل کنیم از برنامه درسی تا گسترش کارهای خوبی را انجام بدهیم و من معتقد هستم که الان نیاز کشور به همین مسائل و موارد است که بتوانیم با وضعیت موجود دانشجوهایی را تربیت کنیم که در اشتغال و یافتن شغل مؤثرتر باشد و داریم اینها را انشالله جهت دهی می کنیم.