به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این نشست صبح امروز (چهارشنبه ۵اردیبهشت ماه) با هدف بررسی عملکرد و اقدامات مدیریت های استانی، هماهنگی و هم افزایی بین واحدهای ستادی و استانی و برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت ارائه خدمات مناسب به بازنشستگان و ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری با حضور مدیران ۳۱ استان کشور و مدیران ستادی این صندوق تشکیل شد.

در این نشست، مدیران استانی ضمن ارائه گزارشی از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای مدیریت های صندوق بازنشستگی کشوری در سطح استان ها به بیان دغدغه ها و مشکلات حوزه امور استان های صندوق و بازنشستگان کشوری پرداختند.