به گزارش اکونا پرس،

میزان افزایش ۲۰% حقوق کارمندان در سال ۹۷ (غیر رسمی)