به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی دفتر برنامه‌ریزی و تحول سازمانی این صندوق، تعداد تماس ها در ماه قبل از آن، یعنی اسفند ۱۴۰۲، ۵۸ هزار و ۶۵۰ تماس تلفنی بوده است.

بر این اساس، در مدت زمان اعلام شده، ۲۴۵۷ تماس تلفنی مربوط به حکم ترمیمی بازنشستگان بوده که در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ با رقم ۲۸۰ تماس تلفنی، نزدیک به ۸ برابر افزایش داشته است.

موضوع دیگری که بیشترین میزان تماس مخاطبان سامانه ۲۵۰۰ را به خود اختصاص داده، متناسب سازی حقوق بازنشستگان بوده است و کارشناسان ۲۵۰۰، با پاسخگویی به ۲۱۶۴ تماس تلفنی در موضوع متناسب سازی حقوق، ۷۰۱ درصد افزایش را در این موضوع ثبت کرده اند.

سومین موضوعی که تماس گیرندگان با سامانه ۲۵۰۰ بیشترین توجه را به آن نشان داده اند، موضوع افزایش حقوق بوده که با ۴۲۸۱ تماس پاسخ داده شده در فروردین، در مقایسه با ۶۳۰ تماس در اسفندماه، رشدی بیش از ۵ برابری و معادل ۵۷۹ درصد را نشان داده است.

از دیگر موضوعات مهمی که بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق در تماس تلفنی با مرکز نام برده به آن پرداخته اند می توان به برقراری بیمه تکمیلی یا انصراف از آن، زمان و نحوه ثبت نام برای وام ضروری، نحوه ثبت سوابق مدیریتی، خدمات رفاهی و تورهای گردشگری بازنشستگان، اختلال در سایت و نرم افزار صبا اپ و طرح های تخفیفی کفش ملی اشاره کرد.

همچنین در فروردین ماه، تعداد ۸ هزار و ۶۸۶ درخواست خدمت ازطریق پیام صوتی، اپلیکیشن صبا و سایت توسط کارشناسان این مرکز پاسخ داده شده که این رقم در اسفندماه، ۷۷۵۴ درخواست بوده است.

همچنین میزان رضایت مخاطبان از پاسخگویی این مرکز، در فروردین ماه سال جاری، ۸۳ درصد بوده است که در مقایسه با ماه پیش از آن ۳ درصد رشد داشته است.