به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مأموریت این کمیته در این دور از کنفرانس بین المللی کار، بحث و تبادل نظر پیرامون الغا ۴ کنوانسیون در خصوص کار زنان زیر سطح زمین، مقررات ایمنی ساخت و ساز، آمار دستمزدها و ساعت کار و بازرسی کار در مناطق غیر متروپل خواهد بود.

بر اساس اساسنامه سازمان بین المللی کار، کنفرانس می تواند با اکثریت مطلق آرا، الغای کنوانسیون هایی را که دیگر هدف خود را از دست داده اند یا به دستیابی به اهداف سازمان کمک نمی کنند، تصویب کند. الغای این چهار کنوانسیون بخشی از فرآیند بازنگری استانداردهای سازمان برای داشتن مجموعه ای از استانداردهای بین المللی کار قوی و بروز است.

کمیته امور عمومی مهمترین بازوی فرعی تصمیم گیری در کنفرانس بین المللی کار است. نمایندگان دولت ها، گروه های کارگری و گروه های کارفرمایی از ۲۸ کشور عضو هیأت مدیره سازمان بین المللی کار و معاونین آنان در کمیته عضویت دارند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بنیان گذار و اعضای فعال سازمان بین المللی کار است که در ۲۶ سال گذشته تا کنون به عنوان عضو هیأت مدیره و در سال گذشته هماهنگ کننده گروه آسیا اقیانوسیه در این سازمان بوده است.

بکصد و دوازدهمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار از ۱۴ خرداد در ژنو رسما آغاز به کار کرد.