به گزارش اکونا پرس،

سرهنگ جمشید محبت خانی امروز در مراسم تجلیل از محیط بان نمونه کشور مجموعه پاسگاه های محیط بانی کشور را ۶۴ مورد اعلام و اظهار کرد: این تعداد پاسگاه رسالت حفاظت و مراقبت از ۱۳ درصد کل مساحت کشور را بر عهده دارند، اما حداکثر استقرار محیط بان در این پاسگاه سه نفر است.

محبت خانی محیط بانی را شغلی مقدس و همراه با اخلاص تعریف کرد که در سخت ترین شرایط بهترین عملکرد را در نقاط مختلف از خود به جای می گذارد.

به گفته وی هر کدام از محیط بان ماهانه ۳۶۰ ساعت فعالیت دارند که در نوع خود بسیار چشمگیر است.

محبت خانی با بیان اینکه مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دقت رصد می شود، یادآور شد: در این عرصه محیط بانان به عنوان اسطوره های مقاومت در مراقبت از عرصه های ملی نقش محوری دارند.

وی خرید ۱۲۰۰ دستگاه موتور سیکلت، اخذ مجوز برای خرید ۱۰۰ دستگاه خودرو که تاکنون ۲۵ دستگاه خریداری شده است، تجهیز محیط بانی ها به ۵۰۰ دستگاه دوربین چشمی و آموزش ۱۸۰۰ نفر ساعت را از مهمترین فعالیت های یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ذکر کرد.

محبت خانی انتخاب محیط بان نمونه را دارای مراحل مختلف ذکر و اظهارکرد: معیارهای مختلفی همچون فرهنگی، اجتماعی، شرایط ظاهری، شرایط سختی منطقه، امکانات رفاهی در این خصوص سنجیده می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی گفت: بر این اساس از هر ۵۰ نفر محیط بان یک نفر محیط بان نمونه برگزیده شده است. امسال سه محیط بان نمونه در سطح ملی انتخاب و تجلیل می شوند.