محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ایده تأسیس صندوق بازنشستگی فرهنگیان با توجه به موج بازنشستگی در میان این قشر گفت:  تعدد صندوق‌های بازنشستگی در کل به ضرر کشور است؛ نه به نفع آن.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود:  در حال حاضر تعداد زیادی صندوق‌ در کشور داریم که اکثر آنها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند زیرا نقدینگی آنها بسیار کم شده است.

تعداد بازنشستگان خیلی زیاد شده است

وی درباره علت این موضوع توضیح داد: ورودی به صندوق‌‌ها کم و خروجی بسیار زیاد شده است؛ به عبارت دیگر تعداد بازنشستگان خیلی زیاد و تعداد شاغلین کم است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است این مسیر، صندوق‌ها را به سمت ورشکستگی می‌برد و ادامه داد: اگر یک صندوق دیگر هم به آنها اضافه کنیم، اعم از آنکه صندوق بازنشستگی فرهنگیان باشد یا صندوق دیگری، مشکلات بیشتر خواهد شد ولی کمتر نمی‌شود.