به گزارش اکونا پرس،

علی الهیار ترکمن در گفت‌وگو با ایسنا ، درباره اصلاح احکام حقوقی دانشجومعلمان و افزایش حقوق آنها اظهار کرد: ۴۴۰ هزار تومان افزایش حقوق برای دانشجومعلمان اعمال شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: اما پیرامون تعلق حداقل حقوق به دانشجومعلمان، متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس تشکیکی داشت مبنی بر اینکه باید حداقل حقوق به دانشجومعلمان تعلق بگیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ماده ۶ قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش گفت: حقوق دانشجومعلمان بر اساس این قانون تعیین می‌شود و فعلاً مجوزی برای اعمال حداقل حقوق وجود ندارد.

الهیار ترکمن ادامه داد: با این حال ما این موضوع را استعلام کردیم. آموزش و پرروش دستگاهی اجرایی است که مجری قانون است و نه مفسر قانون؛ ما نمی‌توانیم قانون را تفسیر کنیم چون برای تعیین حقوق دانشجومعلمان قانون خاصی وجود دارد و تسری قانون حداقل حقوق به آن، نیازمند اخذ استعلام از نهادهای قانونی ذیربط است.

وی ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا اگر مجوز دادند که دانشجومعلمان هم مشمول اعمال حداقل حقوق هستند و در این صورت قطعاً احکام را اصلاح خواهیم کرد و در غیر این صورت چنین اتفاقی نمی‌افتد.