به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه11، در راستای ترویج فرهنگ صرفه جویی، تبیین  آثار مخرب استفاده از کیسه های نایلونی و ظروف یک بار مصرف در طبیعت ومحیط زیست و...کارگاه آموزشی مدیریت پسماند به همت اداره امور بانوان و مشارکت اداره کل امور بانوان با حضور شهروندان  برگزار شد.
تفکیک زباله های تر و خشک ، کم حجم سازی پسماند وچگونگی برخورد با پسماندهای الکترونیکی و راهکارهای چگونگی دفع پسماندهای الکترونیکی، ضرورت مدیریت تولید پسماند و چگونگی دفع و نابود کردن آنها، نهادینه نمودن استفاده از کیسه های پارچه ای به جای  کیسه های نایلونی و... از اهم موارد مطرح شده در این کارگاه بود که ضمن استقبال مخاطبین، به مسائل و دغدغه های شهروندان در این خصوص نیز پاسخ داده شد.