به گزارش اکونا پرس،

«ب.ق» روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است. 

بر اساس این گزارش، بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است. 

منبع: تسنیم