به گزارش اکونا پرس،

تعدادی از معلمان حق التدریس و نهضت سواد آموزی با تجمع در مقابل مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیتشان شدند.

تجمع کنندگان خواستار این هستند که قانون مربوط به تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۱ را اصلاح کند تا مشمول معلمان حق التدریسی سال ۹۱ هم شود.

منبع: فارس