به گزارش اکونا پرس،

بر اساس اعلام پزشکی قانونی کشور تاکنون ۱۴۲ نمونه DNA از بازماندگان سانحه هواپیمای اوکراین گرفته شده است.

طبق اعلام پزشکی قانون کشور  ۱۴۷ نفر در حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست داده‌اند که هنوز از ۵ خانواده نمونه گیری نشده است.

همچنین تا امروز از خانواده ۱۴ جان باخته تبعه خارجی نمونه گرفته شده است که ۳ نفر از آن‌ها تبعه کشور افغانستان و ۱۱ نفر متعلق به کشور اوکراین هستند.

پروفایل نمونه DNA اتباع اوکراینی با همکار‌ی‌های انجام شده به کشور ارسال و تحویل پزشکی قانونی شده است.

طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، تاکنون فردی از جان باختگان تشخیص هویت نشده است.