به گزارش اکونا پرس،

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری اظهار کرد: در دی ماه امسال عدد ۱۴۰۰ میلیارد تومان به حقوق معلمان اضافه شد.

وی ادامه داد: بر این اساس رتبه‌بندی در حقوق دی معلمان اعمال شد.

الهیار ترکمن اضافه کرد: رتبه‌بندی فرایندی است که از ارتقای صلاحیت‌ها آغاز می‌شود و به کیفیت منجر می‌شود که در آن مشوق ‌‌‌‌‌های مالی پیش بینی می شود اما متأسفانه اصل در رتبه‌بندی می شود.