به گزارش اکونا پرس،

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات پلیس برای تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاران در فضای سایبری و جلوگیری از حملات هکری به زیرساخت‌های این فضا، گفت: در این زمینه نیز مانند فضای حقیقی، پلیس آمادگی بالایی دارد و ما آماده حفظ و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران هستیم.
وی با بیان اینکه پلیس فتا در این زمینه بیشترین نقش را دارد، ادامه داد: سیاست ما اتخاذ اقدامات پیش دستانه است و در این خصوص اقدامات زیادی هم انجام شده است، البته با موارد تخلف نیز برخورد به موقع می‌شود و با هوشیازی همکاران ما، برای تأمین امنیت در فضای مجازی اقدام خواهد شد.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی، پلیس، امنیت اقتصادی را چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی برقرار خواهد کرد، چرا که اولین شرط هر اقدام مثبت و توسعه‌ای در کشور، امنیت است.